Szolgáltatások

"Always Be Careful"

Kockázat értékelés

A munkáltatót jogszabály kötelezi arra hogy a munkavállalót érő veszélyeket és kockázatokat feltárja és azokat ismertesse a munkavállalóval. Nem más, mint egy alapos áttekintése annak, hogy a vállalkozásokban, mi károsíthatja és veszélyeztetheti a munka hatókörében tartózkodókat és ezek ellen a káros hatások ellen hogyan védekezhetünk.

Veszélyes anyagok

Biztonsági adatlapok beszerzése, azok veszélyességük alapján osztályba sorolása, és dokumentáció összeállítása.

Rákkeltő anyag nyílvántartás

Közreműködés a rákkeltő anyag használat bejelentésében. A rákkeltő anyagokra kockázat becslést kell elvégezni.

Oktatási tematika és oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról hogy a munkavállaló munkakörének megfelelően részesüljön oktatásban, melyet munkaidőben és munkahelyen kell hogy megtartson.

Egyéni védőeszköz juttatási rend

Az egyéni védőeszközöket munkakörönként meg kell határozni a munka típusának megfelelően. Ez azért fontos hogy az esetén egyes veszélyeket, baleseti kockázatokat csökkenteni tudjuk.

Munkavédelmi szempontú üzembe helyezés

Minden új berendezést munkavédelmileg meg kell
vizsgálni és azt üzembe kell helyezni. Ehhez bizonyos dokumentációknak meg kell lennie, az attól függ milyen berendezésről/gépről van szó. Ezen dokumentációk beszerzésében segítséget tudok nyújtani.

Időszakos ellenőrző vizsgálatok

Minden gépek/berendezést típusa szerint jogszabályban meghatározott időközönként munkavédelmileg felül kell vizsgálni.

Mentési terv

A munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére,
valamint veszélyforrások határása a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, az mentéshez szükséges eszközöket mindig a helyszínen biztosítani kell, és természetesen személyeket kell kijelölni.

Elsősegély

Ahhoz hogy baleset esetén az elvárható szakértemmel el tudjuk látni a sérültet érdemes üzemi elsősegélyeseket kiképezni. Ennek a képzésnek a megszervezésében, lebonyolításában segítséget tudok nyújtani. Mindezek mellett az elsősegély dobozok számának meghatározásában, tartalmának vizsgálata is szolgáltatásom körei közé tartozik.

Baleset

Balesetek nyilvántartása, munkabalesetek kivizsgálása, munkabaleseti jegyzőkönyvek.

Munkavédelmi szempontú bejárás

Munkavédlemi szempontú bejárás előre meghatározott időközönként.