Munkavégzés a kánikulában

2017.06.22

Ha az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést ad ki, egyúttal a Munkáltatónak is hőségriadót kell elrendelnie a Munkaterületeken.

A külső hőmérséklet előzetes tanulmányozásával (előrejelzésekből) a meleg kockázata becsülhető. A meleggel 27 Celsius fok felett már foglalkozni kell. A meleghez hozzá kell szokni, és ez időt igényel, különösen nehéz fizikai munkánál. Az adaptáció 4-14 napig is tarthat, fokozatosan növekvő terhelés mellett. Az adaptáció különösen fontos hosszabb szabadság után, vagy jelentősen különböző klímájú helyek közti utazáskor.

Bár az egyéni védőeszköz használatának kötelezettségeiből nem engedhet a Munkáltató a hőségben sem, mégis vannak olyan enyhítő tényezők melyeket jogszabályban lefektettek.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani, ezen felül óránként legalább 5-10 perces szünetet biztosítani.

A melegben végzett munka kockázatai:
Ilyen rizikófaktor lehet a hőmérséklet, a páratartalom, sugárzó hő (napsütés), vezetéses hő (például a talajból), légmozgás (38 Celsius fok alatt kedvező, e felett kedvezőtlen), munka intenzitása és időtartama, ruházat.
Személyi különbségek közé tartozik az életkor, az egészségügyi állapot, a víz-, alkohol-, kávé-, és gyógyszerfogyasztás.

Megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék elfogyasztásával a kiszáradás megelőzhető. Ennek jogszabályi hátterét a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (10) bekezdése tartalmazza. Ennek alapján igény szerint, de legalább félóránként kell védőitalt biztosítani a munkavállalók részére zárttéri és szabadtéri munkahelyeken is meleg időben. Védőitalként a jogszabály 14-16 °C hőmérsékletű ivóvizet javasol, azonban más, alkoholmentes, legfeljebb 4 súlyszázalék cukortartalommal rendelkező italt is adhat a munkáltató.
Különösen ügyelni kell - például tűző napon történő munkavégzés esetén - a sugárzó hőnek is kitett munkavállalók folyadékveszteségének pótlására. A védőital biztosításán túl fontos a munkavállalók tájékoztatása, figyelmük felhívása a folyadékveszteség pótlásának szükségességére, a kiszáradás megelőzésére.

Általános tanácsok melegben végzett munkához:

  • A munkát a nap hűvösebb időszakára kell időzíteni, elkerülhetetlen esetben a munkavállalók részére a könnyű ruházat (pl. szalmakalap vagy fehér sapka) és az UV fényvédő krémek biztosítása,

  • Gyakori pihenők és folyadékpótlás

  •  A munkások figyeljenek egymásra a tünetek felismerése érdekében

  • A figyelemkoncentráció csökkenése miatt a veszélyes munkafolyamatok fokozott ellenőrzése.
  • Az esetlegesen szükségessé váló elsősegélynyújtás feltételeinek biztosítása.
  • A tartós hőhatás miatt a műszaki berendezések állapotának, a műszaki utasításokban rögzítettek szerinti, fokozott ellenőrzése, valamint szükség esetén az üzemeltetésben korlátozó intézkedések megtétele.
  • A tűzveszély fokozódása miatt az érintett munkavállalók figyelmeztetése.

Forrás: https://www.hrportal.hu