Munkavédelmi szakember alkalmazása

2017.06.07

Munkavédelmi szakembert foglalkoztathatunk állandó bejenletéssel, megbízásos szerződéssel valamint alkalomszerű munkavégéssel. A kérdés az hogy mikor kötelező a foglalkozatása?

Annak meghatározása hogy hány órában,milyen létszámú és munkavédelmi szakképsítésű személyt vagyunk kötelesek foglalkoztatni a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2.számú melléklete határozza meg.

Ehhez elsősorban szükség van arra hogy meghatározzuk a munkáltató tevékenysége alapján milyen veszélyességi osztályba tartozik.

A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére
tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy - a szakképzettségi feltétel fennállása esetén - a természetes személy munkáltató is.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás
helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember
előírt óraszámban történő foglalkoztatását.

A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória
megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként
felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.


Forrás:5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet